wisesolutions

More Website Templates @

香港包税橄榄油

        产品:橄榄油

        贸易国:西班牙

        贸易条款:空运CIF

        运输路径: 欧洲-香港-深圳-北京

        进口所需单证

        箱单,发票,合同,提单

一般流程:

        1、与客户签订代理协议后,客户将货款付至我司账户,我司付给国外。

        2、国外收到货款后安排发货事宜,请国外以我司香港仓库为收货人出具空运提单。

        3、货物发出后将提单发给香港仓库,请其开始准备提货。

        4、货到香港后我司安排换单,货物入香港仓库并清点数量。

        5、安排清关事宜,放行后货入深圳仓库。

        6、在深圳仓库进行包装完善后直接安排国内物流送货到客户手中。

注意事项:

        橄榄油是易碎品,运输前一定要进行木架加固。