wisesolutions

More Website Templates @

香港高值仪器进口

        产品:高值仪器

        贸易国:加拿大

        贸易条款:空运EXW

        运输路径: 加拿大-香港-深圳-上海

        进口所需单证:箱单,发票,合同,提单

一般流程:

        1、提前联系国外发货方,确认上门提货。

        2、与客户签订代理协议后,客户将货款打给我司,我司安排付外汇后通知国外代理上门提货并安排空运发货 。

        3、货到香港机场我司安排换单,货物入香港仓库。

        4、安排清关事宜,放行后货入深圳仓库。

        5、安排国内物流送货到客户手中。

注意事项:

        提单的收货人需显示我司香港仓库,否则会香港会要求提供提货委托书。